டியாலங்கடி – Diyalangadi tamil christmas song lyrics

டியாலங்கடி – Diyalangadi tamil christmas song lyrics

டியாலங்கடி டியாலங்கடி
டியாங்கடி டியாலோ
டியாலங்கடி டியாலங்கடி ஆயலோ-2

மனுஷரால் தள்ளப்பட்டொம்
ஜனங்கள் ஆள் வெறுக்கப்பட்டோம்
எங்களைத் தேடி வந்தார்
ஏசு சாமிங்கோ
எங்க நல்ல சாமிங்கோ
உயிர் தந்த சாமிங்கோ
பாவங்களப் போக்கி விட்டார்
சாபங்கள நீக்கி விட்டார்-2

ஏசு சாமிங்கோ
எங்க நல்ல சாமிங்கோ-2

ஊறு ஊரா சுத்திடுவோம்
பாசிமணி வித்திடுவோம்
ஏசுவ ஒருநாளும் மறக்கவே மாட்டோம்
ஜெபிக்காம இறுக்கவே மாட்டோம்
ஜெபித்து ஜெயமெடுப்போம்
பாட்டு நல்லா பாடிடுவோம்
டேந்ஸூம் போட்டிட்டுவோம்
ஏசு சாமிங்கோ
எங்க நல்ல சாமிங்கோ–2
போடு-டியாலங்கடி’3 டியாலோ

3.கூட்டமாக இருந்திடுவோம்
பகிர்ந்து கொடுத்திடுவோம்
பரிசுத்த பாதையிலே சென்றிடுவோம்
பண்போடு நடந்திடுவோம்
அன்போடு பேசிடுவோம்
பரலோகம் சென்றிடுவோம்
பாடுகளை சகித்திடுவோம்-2
ஏசு சாமிங்க எங்க நல்ல சாமிங்க-2
போடு-டியாலங்க்டி -3 டியாலோ 4

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo