திறவுமே என் கண்களை – Thiravumey en kangalai

திறவுமே என் கண்களை – Thiravumey en kangalai

திறவுமே என் கண்களை
சத்திய பாதை காணவே
திறவு கோலை தாருமே
விடுதலை நான் பெற்றிட

அமைதலாய் நான் நிற்கிறேன்
உம்சித்தம் காண ஆவலாய்
திறந்திடும் நான் காணவே
தூயஆவியே

திறவுமே என் செவியை
சத்திய வார்த்தை கேட்டிட
உம் வசனம் நான் கேட்கையில்
அசுத்தம் யாவும் நீங்கிற்றே

அமைதலாய் நான் நிற்கிறேன்
உம்சித்தம் காண ஆவலாய்
திறந்திடும் நான் காணவே
தூயஆவியே

Open my mouth and let me bear Gladly the warm truth everywhere
Open my heart and let me prepare,
Love with thy children thus to share

Silently now I wait for thee
Ready my God thy will to see
Open my heart illumine me
Spirit divine

Thiravumey en kangalai song lyrics in english

Thiravumey en kangalai
Sathiya paathai kaanavey
Thiravu kolai tharumey
Viduthalai naan petrida

Amaidhalaai naan nirkirein
Um sitham kaana aavalaai
Thirandhidum naan kaanavey
Thooyaaaviyae

Thiravume en seviyai
Sathiya vaarthai ketida
Um vasanam naan ketkaiyil
Asutham yaavum neengitrey

Amaidhalaai naan nirkirein
Um sitham ketka aavalaai
Thirandhidum naan ketkirein
Thooyaaaviyae

Open my mouth and let me bear Gladly the warm truth everywhere
Open my heart and let me prepare,
Love with thy children thus to share

Silently now I wait for thee
Ready my God thy will to see
Open my heart illumine me
Spirit divine

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo