தூயவன் சிலுவையில் தொங்குவதோ – Thooyavan Siluvaiyil Thonguvatho

தூயவன் சிலுவையில் தொங்குவதோ – Thooyavan Siluvaiyil Thonguvatho

தூயவன் சிலுவையில் தொங்குவதோ
இறை நீதியின் இறகுகள் முறிந்தனவோ
ஆதிக்க ஆணிகள் துளைத்தனவோ
ஒரு மாசறு தேவன் மடிந்திடவோ

பல்லவி

இதயம் இழந்தது மனிதம்
இங்கு குருதி சிந்துது தெய்வம்
சதிகள் சூழ்ந்திடும் நேரம்
இங்கு பரமன் உயிர் விடும் கோலம்
பரமன் உயிர் விடும் கோலம்
இதயம் இழந்தது மனிதம்
இங்கு குருதி சிந்துது தெய்வம்

சரணம் – 1

இரக்க தீபம் முகத்தில்
ஏந்தும் இயேசு திருமகனை
ஒரு மரத்தில் அறைந்து உருவம் சிதைத்து
கொல்லும் ஞாயமென்ன?
அருளை பொழிந்து இருளை நீக்கும்
வள்ளல் நாயகனை
கூர் ஈட்டியாலே குத்தி பிளக்கும்
கொடுமை என்ன சொல்ல
நீதி சாய்ந்ததோ … … ஜோதி மறைந்ததோ
சாவை வீழ்த்திடவே சாவை ஏற்றனயோ?
இதயம் இழந்தது மனிதம்
இங்கு குருதி சிந்துது தெய்வம்

சரணம் – 2

ஆணி துளைத்த மனித கரங்கள்
உன்னைத் தாங்கியதோ !
சிலுவையோடு பிணைத்த உன்னை
ஊனமாக்கியதோ !
வடிவை இழந்த தெய்வ முகமோ
வெறுமை ஏற்றதுவோ
இனி இந்தக் கோலம் வந்திடாமல்
உலகைக் காத்ததுவோ
சிலுவை பெருமை அன்றோ ?
எங்கள் வழியும் அதுவன்றோ?
வாழ்வின் நாயகனே
இறை வாழ்வும் எமதன்றோ
இதயம் இழந்தது மனிதம்
இங்கு குருதி சிந்துது தெய்வம்

சரணம் – 3

வஞ்சம் எங்கும் மிஞ்சும் உலகில்
வாஞ்சை சுடரானாய்
பொய்யும் புரட்டும் மிஞ்சும் மனதில்
உண்மை விளக்கானாய்
பொறுமை விதையை நெஞ்சில் தூவி
இனிய உறவானாய்
எம் சிறுமை நீக்கும் அமைதி வேந்தே
எங்கள் பரிசானாய்
மீட்பன் நீயன்றோ எம் தோழன் தானன்றோ
துன்பம் உனதன்றோ எம் மீட்பும் உமதன்றோ

இதயம் இழந்தது மனிதம்
இங்கு குருதி சிந்துது தெய்வம்
சதிகள் சூழ்ந்திடும் நேரம்
இங்கு பரமன் உயிர் விடும் கோலம்
பரமன் உயிர் விடும் கோலம்
இதயம் இழந்தது மனிதம்
இங்கு குருதி சிந்துது தெய்வம்

Thooyavan Siluvaiyil Thonguvatho song lyrics in english

Thooyavan Siluvaiyil Thonguvatho

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo