தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி -Thaetraravaalanae Ennai Thaedi

Deal Score+4
Deal Score+4

தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி – Thaetraravaalanae Ennai Thaedi

தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி வந்தீரே
தேற்றரவாளனே என்னைத் தேற்றும் தெய்வமே

நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

1) காற்றாய் வந்தீரே செங்கடல் பிளந்தீரே
கீழ் காற்றாய் வந்தீரே செங்கடல் பிளந்தீரே

நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

2) அன்பாய் வந்தீரே என்னை அணைத்துக் கொண்டீரே
உம் கரத்தை நீட்டியே என்னை சேர்த்துக் கொண்டீரே

நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

3) பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே
பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே
நீர் வாருமே – (2)

நீர் நெருப்பாய் வருவீர்
நீர் காற்றாய் வருவீர்
நீர் அக்கினியாய் வருவீர்
நீர் அன்பாக வருவீர் – (2) – தேற்றரவாளனே

Thaetraravaalanae Ennai Thaedi song lyrics in english

Thaetraravaalanae Ennai Thaedi Vandheerae
Thaetraravaalanae Ennai Thaetrum Dheivamae

Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer-Thaetraravaalanae

Kaatrai Vandheerae Sengadal Pilandhadhae
Kaatrai Vandheerae Sengadal Pilandhadhae

Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer

Anbaai Vandheerae Ennai Anaithukondeerae
Um Karathai Neettiye Ennai Serthukondeerae

Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer

Parisutharae Parisutharae
Neer Vaarumae Neer Vaarumae -4

Neer Neruppai Varuveer
Neer Kaatraai Varuveer
Neer Akkiniyaai Varuveer
Neer Anbaagha Varuveer-2-Thaetraravaalanae

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo