நம் நேசரை அங்கே – Nam Neasarai Angae

நம் நேசரை அங்கே – Nam Neasarai Angae

1. நம் நேசரை அங்கே சந்திப்போம்
அங்கே கண்ணீர் சிந்தப்படாதே;
மெய் இரட்சகர் எங்கள் வழிகாட்டி!
பள்ளத்தாக்கை நாம் கடக்கும்போது

பல்லவி

மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நாம்
சமாதானத்தோடு நடப்போம்;
மெய் இரட்சகர் எங்கள் வழிகாட்டி!
பள்ளத்தாக்கை நாம் கடக்கும்போது

2. நம் மீட்பரை அங்கு காணுவோம்
துன்பம் துக்கம் ஒன்றும் அங்கில்லை
மெய் இரட்சகர் எங்கள் வழிகாட்டி!
பள்ளத்தாக்கை நாம் கடக்கும்போது – மரண

3. அவர் பாடல் நாம் அங்கே பாடுவோம்
அவரால் நாம் இரட்சிப் படைந்தோம்;
மெய் இரட்சகர் எங்கள் வழிகாட்டி!
பள்ளத்தாக்கை நாம் கடக்கும்போது – மரண

4. ஜெய வீரராய் அங்கு ஆளுவோம்,
யுத்தம் செய்து வெற்றி பெறுவோம்;
மெய் இரட்சகர் எங்கள் வழிகாட்டி!
பள்ளத்தாக்கை நாம் கடக்கும்போது – மரண

5. நாம் இயேசுவின் பாதம் சேர்த்திட்ட
பாவிகளை அங்கே சந்திப்போம்;
மெய் இரட்சகர் எங்கள் வழிகாட்டி!
பள்ளத்தாக்கை நாம் கடக்கும்போது – மரண


1.Nam Neasarai Angae Santhippom
Angae Kanneer Sinthapadaathae
Mei Ratchakar Engal Vazhi Kaatti
Pallathaakkai Naam Kadakkum Pothu

Marana Irulin Pallathaakkilae Naam
Samaathanaththodu Nadappom
Mei Ratchakar Engal Vazhi Kaatti
Pallathaakkai Naam Kadakkum Pothu

2.Nam Meetpparai Angu Kaanuvom
Thunbam Thukkam Ontrum Angillai
Mei Ratchakar Engal Vazhi Kaatti
Pallathaakkai Naam Kadakkum Pothu

3.Avar Paadal Naam Angae Paaduvom
Avaraal Naam Ratchippadainthom
Mei Ratchakar Engal Vazhi Kaatti
Pallathaakkai Naam Kadakkum Pothu

4.Jeya Veeraraai Angu Aaluvom
Yuththam Seithu Vettri Pearuvom
Mei Ratchakar Engal Vazhi Kaatti
Pallathaakkai Naam Kadakkum Pothu

5.Naam YeasuviN paatham Searththida
Paavikalai Angae Santhippom
Mei Ratchakar Engal Vazhi Kaatti
Pallathaakkai Naam Kadakkum Pothu

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo