நல்ல நாள் இது ஒரு நல்ல நாள்- Nalla Naal Ithu Oru Nalla Naal

நல்ல நாள் இது ஒரு நல்ல நாள்- Nalla Naal Ithu Oru Nalla Naal

நல்ல நாள் இது ஒரு நல்ல நாள் – 2
ஆ.. நல்ல உள்ளங்கள் நன்றி கூறிட
ஒன்று சேர்ந்திடும் திரு நாள்
நல்ல நாள் இது ஒரு நல்ல நாள்

சொல்லி முடியாத எண்ணிலடங்காத
நன்மைகள் பலவும் செய்தார்
தேவன் கண்ணின் மணிபோல
துன்பம் தொடராது
நம்மை இதுவரை காத்தார்
நம்மை இனிமேலும் காப்பார்

ஆடி மகிழுவோம் பாடி புகழுவோம்
ஆண்டவர் அன்பைப் போற்றுவோம்
தேவன் கரத்தில் நம்மையே
அளித்து உண்மையாய்
மனதில் அவரையே வாழ்த்துவோம்
மனதில் அவரையே வாழ்த்துவோம்

✝️ கர்த்தர் என் கன்மலையும், என் கோட்டையும், என் ரட்சகருமானவர்.

And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;

II சாமுவேல் :II Samuel : 22:2??

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo