நானோர் சிலுவை வீரனா – Nanoar Siluvai Veerana

Deal Score0
Deal Score0

நானோர் சிலுவை வீரனா – Nanoar Siluvai Veerana

1.நானோர் சிலுவை வீரனா?
கிறிஸ்துவின் சீஷனா?
அந்நாமம் கூறக் கூச்சமா?
அணிய அச்சமா?

வீரமாய்ப் போராடுவேன்,
யேசுவின் பலத்தில்;
வாடாக் கிரீடம் பெறுவேன்,
நான் நித்ய ராஜ்யத்தில்.

2.நாம் மேலெழும்பி வானத்தில்
செல்வோமா சுகத்தில்?
நம் தோழர் ரத்த வெள்ளத்தில்
நின்று போர் செய்கையில்,

3.பகைவர்முன் எதிர்த்துமே
போர் செய்ய வேண்டாமோ?
பிதாவின் ராஜ்யம் சேர்க்கவே
பிரபஞ்சம் சினேகமோ

4.அங்காள வேண்டும், ஆதலால்
தைரியம் தாருமே ;
தேவே, உம் வாக்கின் பலத்தால்
சகிப்பேன் துன்பமே.

Nanoar Siluvai Veerana song lyrics in English

1.Nanoar Siluvai Veerana
Kiristhuvin Sheeshanaa
Annaamam Koora Koochama
Aniya Atchma

Veermaai Poraduvean
Yesuvin Balththil
Vaada Kireedam Peruvean
Naan Nithya Rajyaththil

2.Naam Mealelumbi Vaanaththil
Selvoma Sugaththil
Nam Thozhar Raththa Vellaththil
Nintru Poar Seigaiyil

3.Pagaivar Mun Ethirthumae
Poar Seiya Vendamo
Pithavin Rajyam Searkkavae
Pirapanjam Sinegamo

4.Angaala Vendum Aathaal
Thairiyam Thaarumae
Devae Um Vaakkin Balathal
sagippean Thunbamae.

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo