நான் நடந்திடும் பாதையில் -Naan nadanthidum paathaiyil


நான் நடந்திடும் பாதையில் -Naan nadanthidum paathaiyil


நான் நடந்திடும் பாதையில் பாதம் இடராமல் சுமந்திடும் தேவன் இவர்
எத்தீங்கும் அணுகாமல் செட்டையின் மறைவினில் அனைத்திடும் கர்த்தர் இவர் -2
ஒரு வாதையும் அணுகாமலே காப்பாற்றும் தேவன் இவர்
வாழ்நாளெல்லாம் தம் கிருபையால் நிறப்பிடும் கர்த்தர் இவர்

அவர் நிழலில் ஆனந்தம் ஆனந்தம்
மறைவில் பேரின்பம் பேரின்பம்
சிறகின்கீழ் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியமே -2

1.இரவின் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்பிற்கும்
பாலக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் என்னை தப்புவித்து காப்பாரே
– அவர் நிழலில்

2.நான் கூப்பிடும் நாளிலே என்னக்கு பதிலை தருவரே
எல்லா ஆபத்திற்கு என்னை தபுவித்து என் தலை உயர்த்துவரே – 2
– அவர் நிழலில்

Naan nadanthidum paathaiyil padam idaramal sumanthidum devan ivar
Etheengum anugamal setaiyin maraivinil anaithidum karthar ivar – 2
Oru vaathaiyum anugammalae kaapatrum devan ivar
Vazhnallelam tham kirubayal nirapidum karthar ivar

Avar nizhalil anantham anantham
Maraivil perinbam perinvam
Siragin keel arokiyam arokiyamae -2

1. Iravin bayangarathirkum pagalil parakum ambirkum
Paalakidum kollai noikum ennai thapuvithu kaaparae
– Avar nizhalil

2. Naan koopidum naalilae ennaku bathilai tharuvarae
Ella aabathirku ennai thapuvithu en thalai uyarthuvarae – 2
– Avar nizhalil

Avar Sirahin Keezh | Ebenezer | Anto Ruban | Latest Worship Song

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo