நான் பாடும் கானங்களால்-Naan paadum kaanangalal

Deal Score+1
Deal Score+1

நான் பாடும் கானங்களால்
என் இயேசுவைப் புகழ்வேன்
எந்தன் ஜீவிய காலம்வரை
அவர் மாறாத சந்தோஷமே – நான்

1. பாவ ரோகங்கள் மாற்றியே
எந்தன் கண்ணீரைத் துடைப்பவரே
உலகம் வெறுத்தென்னைத் தள்ள
பாவியம் என்னை மீட்டெடுத்தீர் – நான்

2. இளமைப் பிராய வீழ்ச்சிகள் இல்லை
யாதொரு பயமுமில்லை
அவர் ஸ்நேக தீபத்தின் வழியில்
தம் கரங்களால் தாங்கிடுவார் – நான்

3. நல்ல போராட்டம் போராடி
எந்தன் ஓட்டத்தை முடித்திடுவேன்
விலையேறிய திருவசனம்
எந்தன் பாதைக்குத் தீபமாகும் – நான்

கர்த்தாவே, பாரும், நான் நெருக்கப்படுகிறேன்; என் குடல் கொதிக்கிறது;

நான் கடுந்துரோகம்பண்ணினபடியினால் என் இருதயம் வியாகுலப்படுகிறது;

வெளியிலே பட்டயம் என்னைப் பிள்ளையற்றவளாக்கிற்று,

வீட்டுக்குள்ளே மரணம் வந்திருக்கிறது.

நான் தவிக்கிறதை அவர்கள் கேட்டாலும் என்னைத் தேற்றுவார் ஒருவரும் இல்லை;

என் பகைஞர் எல்லாரும் எனக்கு வந்த ஆபத்தைக் கேட்டு,

தேவரீர் அதைச் செய்தபடியால் சந்தோஷமாயிருக்கிறார்கள்;

நீர் கூறின நாளை வரப்பண்ணுவீர்,

அப்பொழுது அவர்களும் என்னைப்போலாவார்கள்.

20 Behold, O LORD; for I am in distress:

my bowels are troubled;

mine heart is turned within me;

for I have grievously rebelled:

abroad the sword bereaveth,

at home there is as death.

21 .They have heard that I sigh:

there is none to comfort me:

all mine enemies have heard of my trouble;

they are glad that thou hast done it:

thou wilt bring the day that thou hast called,

and they shall be like unto me.

புலம்பல் : Lamentations : 1 ✝️

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password