நிகரில்லா கிருபை அப்பா -Nigarilla Kirubai Appa

Deal Score+2
Deal Score+2

நிகரில்லா கிருபை அப்பா, உங்க அன்புக்கு நிகர் இல்லையே – 2
மலைகள் விலகி போனாலும், உங்க கிருபை மட்டும் விட்டு விலகளையே
மலைகள் விலகி போனாலும், உங்க கிருபை என்னை விட்டு விலகளையே

கிருபை என்னை விட்டு விலகளையே
, கிருபை மட்டும் விட்டு விலகளையே – நிகரில்லா

உம்மையே நான் மறந்தாலும், நீர் என்னை தேடி அன்பு வைத்தீர் – 2
நீர் என்னை தேடி அன்பு வைத்தீர் – 2 – – நிகரில்லா

உலகம் என்னை வெறுத்தாலும், நீர் மட்டும் என் மேல் அன்பு வைத்தீர்-2

நீர் மட்டும் என் மேல் அன்பு வைத்தீர்-2 — நிகரில்லா

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password