நீங்கதான் எல்லாமே நீங்கதான் – Neengathaan Ellamae Neengathaan

நீங்கதான் எல்லாமே நீங்கதான் – Neengathaan Ellamae Neengathaan

நீங்க தான் எல்லாமே நீங்கதான்
எல்லாமே எனக்கு நீங்கதான் -2
என் செல்லமே இயேசைய்யா
என் செல்லமே இயேசைய்யா
என் செல்லமே என் தங்கமே
இயேசைய்யா நீங்கதான் -2

1.என் மனச அறிந்ததும் நீங்கதான்
என் வேதனை புரிந்ததும் நீங்கதான் -2

2. உயிரை தந்ததும் நீங்கதான்
உடனிருப்பதும். நீங்கதான்

3.பாதுகாப்பதும் நீங்கதான்
வழி நடத்துவதும் நீங்கதான்

நீங்கதான் எல்லாமே நீங்கதான்
எல்லாமே எனக்கு நீங்கதான் -2
என் செல்லமே இயேசைய்யா
என் செல்லமே இயேசைய்யா
என் செல்லமே என் தங்கமே
இயேசைய்யா நீங்கதான் -2

Neengathaan Ellamae Neengathaan song lyrics in English

Neengathaan Ellamae Neengathaan
Ellamae Enakku Neengathaan -2
En Sellamae Yeasaiya
En Sellamae Yeasaiya
En Sellamae En Thangamae
Yeasaiya Neengathaan

1.En Manasa Arinthathum Neengathaan
En Vedhanai Purinthathum Neengathaan

2.Uyirai Thanthathum Neengathaan
Udaniruppathum Neengathaan

3.Paathukappathum Neengathaan
Vazhi Nadathuvathum Neengathaan

Neengathaan Ellamae Neengathaan
Ellamae Enakku Neengathaan -2
En Sellamae Yeasaiya
En Sellamae Yeasaiya
En Sellamae En Thangamae
Yeasaiya Neengathaan

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo