பயப்படாதே பாரிலிப்போதே – Bayapadathae Paarilippothae

Deal Score+1
Deal Score+1

பல்லவி

பயப்படாதே பாரிலிப்போதே
திகையாதே கலங்காதே

அனுபல்லவி

தெரிந்து கொண்டேன் பேர் சொல்லி அழைத்தேன்
அறிந்து கொண்டேன் நீ என்னுடையவன்

சரணங்கள்

1. தண்ணீரை நீ கடக்கும்போது
உன்னோடு கூட நானிருப்பேன்
ஆறுகளை நீ கடக்கும்போது
அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை – பயப்படாதே

1. தண்ணீரை நீ கடக்கும்போது
உன்னோடு கூட நானிருப்பேன்
ஆறுகளை நீ கடக்கும்போது
அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை – பயப்படாதே

2. அக்கினியில் நடக்கும் போது
அஞ்சவேண்டாம் வேகாதிருப்பாய்
அக்கினி ஜுவாலை உன்னைப் பற்றாது
விக்கினங்கள் ஏதும் சுற்றாது – பயப்படாதே

3. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் நானே
இரட்சகரான தேவனே
உன்னை மீட்க நான் வந்தேனே
கண்மணிபோல் அருமையானவனே – பயப்படாதே

4. உன்னை நானே உருவாக்கினேனே
அன்னை போலவும் ஆதரிப்பேனே
கண்ணை மூடாமல் காப்பேனே
சொன்னதை நிறைவேற்றிடுவேனே – பயப்படாதே

5. முந்தினதை நினைக்க வேண்டாம்
பூர்வமானத்தை சிந்திக்க வேண்டாம்
எந்த துன்பத்தில் சோர வேண்டாம்
இந்த வாக்குகளை விடவேண்டாம் – பயப்படாதே

6. ஒன்றுக்கும் நீ கவலைப்படாதே
என்றும் ஜெபத்தையும் விடாதே
கடந்ததை எண்ணி வாடாதே
நடந்ததை வீணாய் நாடாதே – பயப்படாதே

7. அல்லேலூயாவுக் கருகனே
அல்லும் பகலும் ஆதரிப்பேனே
அல்பா ஒமேகாதான் நானே
வல்ல கண்ணால் நடத்துவேனே – பயப்படாதே

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password