பிறந்துவிட்டார் பிறந்துவிட்டார் – Pirandhuvitar pirandhuvitar

பிறந்துவிட்டார் பிறந்துவிட்டார் – Pirandhuvitar pirandhuvitar

lyrics :

பிறந்துவிட்டார் பிறந்துவிட்டார்
தேவ பாலகன்
பிறந்துவிட்டார் பிறந்துவிட்டார்
பிறந்துவிட்டார்
பரிசுத்தர் புவியினில் பிறந்துவிட்டார்

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஆண்டவர் பிறந்தார் ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயாஅன்பர் பிறந்தார் ஹாலேலூயா

1.அன்னை மரியின் அன்னை
மன்னவர் இயேசு பிறந்தாரே
அரவணைக்கும் நேசர் அவர்
அன்பின் உருவாய் பிறந்தாரே

2.கடுங்குளிரில் காலையிலே
கர்த்தர் இயேசு பிறந்தாரே
கன்மழையின் தேவன் அவர்
கன்னியின் வழியாய் பிறந்தாரே

Pirandhuvitar pirandhuvitar song lyrics in english

Pirandhuvitar pirandhuvitar
Deva paalagan
pirandhuvitar pirandhuvitar
pirandhuvitar
parisuthar puviyinil pirandhuvitar

Hallelujah Hallelujah aandavar pirandhar Hallelujah
Hallelujah Hallelujah anbar pirandhar Hallelujah

1.Annai mariyin madiyinile
mannavar yesu pirandhare
aravanaikum nesar avar
anbin uruvaai pirandhare

2.Kadunkulirin kaalaiyile karthar yesu pirandhare
Kanmalaiyin Devan avar kanniyin vazhiyai pirandhare

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo