பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்-Pillai Naan Deva Pillai Naan

Deal Score+1
Deal Score+1

பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்
பாவி அல்ல பாவி அல்ல
பாவம் செய்வது இல்ல
இனி பாவம் செய்வது இல்ல-2

1.கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தால்
பிள்ளையானேன் பிதாவுக்கு-2
(நான்) தரித்துக்கொண்டேன் இயேசுவை-2
அவருக்குள் வாழ்கின்றேன்-2

அல்லேலுயா ஆனந்தமே
அல்லேலுயா பேரின்பமே-2-பிள்ளை நான்

2.ஒரே ஒருதரம் இயேசு அன்று
சிலுவையில் பலியானதால்-2
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன்-2
இறைமகனா(ளா)கிவிட்டேன்-2-அல்லேலுயா

3.உலகமே அன்று தோன்றும் முன்னால்
முன் குறித்தீரே என்னை-2
குற்றமற்ற மகனா(ளா)க-2
தூய வாழ்வு வாழ-2-அல்லேலூயா

4.புதியதோர் வழியை திறந்து வைத்தீர்
கல்வாரி சிலுவையினால்-2
திரைச்சீலை கிழிந்தது அன்று-2
நுழைந்தோம் உம் சமுகம்-2-அல்லேலூயா

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password