புகலிடத்தை நான் இயேசுவுக்குள் – Pugalidathai Naan Yesuvukkul

புகலிடத்தை நான் இயேசுவுக்குள் – Pugalidathai Naan Yesuvukkul

I’ve anchored my soul” (Tune: 357

புகலிடத்தை நான் இயேசுவுக்குள்
கண்டேன், இதன்பின் புறம்பே
அலையேன்; புசல் காற்றானாலும்
வெள்ளங்கள் வந்தாலும்
நேச இயேசு என்னைக் கைவிடார்.

Pugalidathai Naan Yesuvukkul song lyrics in english

Pugalidathai Naan Yesuvukkul
Kandean Ithan Pin Purambae
Alaiyaean Pusal Kaattranalum
Vellangal Vanthalum
Neasa Yesu Ennai Kaividaar

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo