புதிய நல் ஆண்டு -Puthiya Nal Aandu

புதிய நல் ஆண்டு – Puthiya Nal Aandu

புதிய நல் ஆண்டு (புத்தாண்டு வாழ்த்துப்பாடல்).
*பல்லவி*
புதிய நல் ஆண்டு புலர்ந்திடும் வேளை
ஒன்றாய் நாமும் மகிழ்ந்திடும் வேளை
இறைவன் நம் இல்லம் வருவார்
நம்மைக் காத்திடுவார் -2
பாடுவோம் பாடுவோம் நாம் இணைந்து
பாரினில் தினம் அவர் பண் இசைத்து
*Happy New Year -4
Happy Happy Happy New Year*

*சரணம் 1*
ஆண்டவர் கட்டளை இதயத்தில் ஏற்றால்
ஆயுளும் நலனும் நாம் பெறுவோம்
உண்மையும் அன்பும் அணிந்து கொண்டால்
மனிதரின் மதிப்பை நாம் பெறுவோம்
முழுமனதோடு ஆண்டவரை
நம்பியே அவரை மனதில் வைத்து
அனைத்தும் செய்தால் அவரே என்றும்
*வழியாவார் நம் துணையாவார்*-2
*Happy New Year -4
Happy Happy Happy New Year*

*சரணம் 2*
எங்களுக்கு மற்றவர் செய்ய நினைப்பதே நாங்களும்
அவருக்கு செய்வோமே இறைவாக்குகளும் திருச்சட்ட நூலும்
சொல்வது நமக்கு இதுவன்றோ
எப்பொழுதுமே நாம் மகிழ்வாக
அவருடன் இணைந்து ஜெபம் செய்து
நன்றி சொன்னால் அவரே என்றும் *அரணாவார் நம் பலமாவார்*-2
*Happy New Year -4
Happy Happy Happy New Year*

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo