புத்தியுள்ள ஆராதனை- Puththiyulla Aaradhanai

புத்தியுள்ள ஆராதனை- Puththiyulla Aaradhanai

Scale: E-min
புத்தியுள்ள ஆராதனை
உமக்கே செய்திடுவேன்
பலியாய் சரீரங்களை
உமக்கே படைத்திடுவேன்-2

படைத்திடுவேன் படைத்திடுவேன்
பலியாய் படைத்திடுவேன்
ஆராதனை செய்திடுவேன்
புத்தியுள்ள ஆராதனை
உமக்கே செய்திடுவேன்
புத்தியுள்ள ஆராதனை
உமக்கே செய்திடுவேன்-புத்தியுள்ள

1.வானத்திற்கேறி இறங்கியவர்
காற்றை கைப்பிடியால் அடக்கியவர்-2
அவர் நாமம் என்ன தெரியுமா
இயேசென்னும் நாமமே
கிறிஸ்தேசென்னும் நாமமே-2-புத்தியுள்ள

2.மாசற்ற இரத்தம் சிந்தியவர்
மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்கியவர்-2
அவர் நாமம் என்ன தெரியுமா
இயேசென்னும் நாமமே
கிறிஸ்தேசென்னும் நாமமே-2-புத்தியுள்ள

Buthiyulla Aaradhanai
Umake Seidhiduven
Baliyai Sarirangalai
Umake Padaithiduven-2

Padaithiduven Padaithiduven
Baliyai Padaithiduven
Aaradhanai Seidhiduven
Buthiyulla Aaradhanai
Umake Seidhiduven
Buthiyulla Aaradhanai
Umake Seidhiduven-Buthiyulla

1.Vaanathirkeri Irangiyavar
Kaatrai Kaipidiyaal Adaikkiyavar-2
Avar Naamam Yenna Theriyuma?
Yesennum Naamamae
Kristhesennum Naamamae-2-Buthiyulla

2.Maasattra Raththam Sindhiyavar
Maranathai Jeyamai Vizhungiyavar-2
Avar Naamam Yenna Theriyuma?
Yesennum Naamamae
Kristhesennum Naamamae-2-Buthiyulla

Chords: E min

Em Am
புத்தியுள்ள ஆராதனை
D G
உமக்கே செய்திடுவேன்
Em Am
பலியாய் சரீரங்களை
Bm Em
உமக்கே படைத்திடுவேன்-2

Em Am
படைத்திடுவேன் படைத்திடுவேன்
D G
பலியாய் படைத்திடுவேன்
Em Am
ஆராதனை செய்திடுவேன்
Bm Em
புத்தியுள்ள ஆராதனை
Bm Em
உமக்கே செய்திடுவேன்-2-புத்தியுள்ள

Em
வானத்திற்கேறி இறங்கியவர்
Am Bm
காற்றை கைப்பிடியால் அடக்கியவர்-2
G Am
அவர் நாமம் என்ன தெரியுமா
Bm Em
இயேசென்னும் நாமமே
Bm Em
கிறிஸ்தேசென்னும் நாமமே-2-புத்தியுள்ள

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo