பூமி நிலைமாறினாலும் -Boomi nilai maarinaalum

Deal Score+1
Deal Score+1

பூமி நிலைமாறினாலும்
பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும் (2)

என் வார்த்தை (3)
நிலைக்குமே

உன் இருப்பக்கம்
பதினாயிரம்பேர் விழுந்தாலும்
உனக்கு சேதமில்லை (2)
உன்னைக் காப்பேன்
உன்னை மீட்பேன் (2)
என்றும் நீ என்னுடையவன்
என்றும் நீ என்னுடையவள் – பூமி நிலைமாறினாலும்

நண்பகலில் பறக்கும் அம்பிற்கும்
இரவில் நடமாடும்
கொள்ளை நோய்க்கும் (2)
உன்னைக் காப்பேன்
உன்னை மீட்பேன் (2)
என்றும் நீ என்னுடையவன்
என்றும் நீ என்னுடையவள் – பூமி நிலைமாறினாலும்

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password