பூவுலகின் பாவங்கள் போக்கிடவே -Poovulagain paavangal pokkidave

Deal Score+1
Deal Score+1

பூவுலகின் பாவங்கள் போக்கிடவே
விண்ணின் வேந்தன் மண்ணில் இன்று பிறந்தாரே
நம் ஒப்பில்லாத தேவ மைந்தன்
தாழ்மை ரூபம் எடுத்தாரே
ஏழை கோலமாய் பிறந்தாரே

நாமும் வாழ்த்தி பாடுவோம்
கொண்டாடி மகிழ்வோம்
சாஸ்டாங்கமாய் அவர்
பாதம் பணிவோம்

நற்செய்தியை கேட்ட மேய்ப்பர்; ரட்சகரை
-காண நாடி
நட்சத்திரத்தை பின்தொடர; சாஸ்திரிகளும் -விரைந்தோடி
முன்னணை மீது பாலனை கண்டு; மகிழ்ந்தனரே -வியந்தனரே
பொன் வெள்ளைப்போளம்
– தூபவர்க்கம் ;படைத்தனரே பணிந்தனரே


தேவன் நம்மில் வைத்த ; அன்பை வெளிப்படுத்த
நம் பாவம் நீக்கி ரட்சிக்க ; தம் சொந்த குமாரனை -நமக்கு ஈந்தார்
அவர் போல அன்பை வெளிப்படுத்தும் ; நற்கிரியை -செய்திடுவோம்
இயேசுவின் நாமம் உயர்த்திடும் ; சாட்சிகளாய் -வாழ்ந்திடுவோம்.

Vaalthi Paaduvom – NEW Tamil Christmas Song 2020 | Choir Song

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply