பெத்தலகேம் ஊர் ஓரம்-Bethelehem Oor ooram

Deal Score+1
Deal Score+1

Lyrics :
பெத்தலகேம் ஊர் ஓரம்
சத்திரத்தின் முன்னணையில்
இயேசு பிறந்தாரே
மகாராஜா பிறந்தாரே
உயர்த்துவோம் சேர்ந்துபோற்றுவோம்
பாடுவோம் கொண்டாடுவோம்

1) சத்தியத்தின் சாட்சியாய் பிறந்தாரே
சத்தியத்தால் விடுதலை தருவாரே
சத்தியத்தில் நடக்க
பாதைக்கு தீபமாய்
உலகத்தின் ஒளியாய் உதித்தாரே -உயர்த்துவோம்

2) மேசியாவாம் இயேசு இராஜாவே
மேதினிலே மனுவாக பிறந்தாரே
மேன்மை வெறுத்தார்
மேன்மைப்படுத்த
மேலோகம் துதிக்க பிறந்தாரே

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password