பொழியும் பொழியும் தயை – Pozhiyum Pozhiyum Thayai

பொழியும் பொழியும் தயை – Pozhiyum Pozhiyum Thayai

பல்லவி

பொழியும், பொழியும்;-தயை
பொழிந்திடும்.

அனுபல்லவி

எழிலடி தந்து தாசரிவர்க் கிரங்கிப்

சரணங்கள்

1.சத்தியம் விடாமல் அதில் தங்கி நிற்கவே,
நித்தமும் உமைத் துதித்து நேசிக்கவே

2.தங்கள் விசாரணையின் சபை யாவின் மேல்
கங்குல் பகலதாகக் கவலை கொள்ள

3.பாவச் சிந்தை முதலாய்ப் ‘பரிச்சேதமே
மேவி உறாமல் உம்மேல் விருப்பம் வைக்க

4.உந்தன் திருமறையை உலகெங்குமே
எந்தக் குலத்தோருக்கும் எடுத்துரைக்க.

Pozhiyum Pozhiyum Thayai song lyrics in English

Pozhiyum Pozhiyum Thayai
Pozhinthidum

Ezhiladi Thanthu Thasarivark Kirangi

1.Saththiyam Vidaamal Athil Thangi Nirakavae
Niththamum Ummai Thuthithu Neasikkavae

2.Thangal Visaaranaiyin Sabai Yaavin Mael
Kangul Pagalathaga Kavalai Kolla

3.Paava Sinthai Muthalaai Pariseathamae
Meavi Uravamal Ummael Viruppam Vaikka

4.Unthan Thirumaraiyai Ulagengumae
Entha kulathorkkum Eduthuraikka

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo