மங்களம் மங்களம் மங்களமே-Mangalam Mangalam Mangalamae

Deal Score+1
Deal Score+1
 1. 1. மங்களம் மங்களம் மங்களமே(3)
  மணமக்கள் மாண்புறவே
  மணவாழ்வு இன்புறவே (2)
  மணவாளன் இயேசுவின்
  மாசில்லா ஆசியால்
  மணமக்கள் இணைந்திடவே
  ஆ ஆ ஆ – மங்களம்

  2. ஆதாமும் ஏவாளோடு
  ஆபிரகாம் சாராளோடு (2)
  ஆதியில் ஆண்டவர் அனாதி திட்டம்போல்
  மணமக்கள் இணைந்திடவே
  ஆ ஆ ஆ – மங்களம்

  3. இல்லறம் இலங்கிடவே
  நல்லறம் துலங்கிடவே (2)
  வல்லவர் வான் பரன் வழி காட்டும் வாழ்க்கையில்
  பல்லாண்டு வாழ்ந்திடவே
  ஆ ஆ ஆ – மங்களம்

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password