மாசில்லா தேவ பாலனே – Masilla Theva Palane

Deal Score0
Deal Score0

மாசில்லா தேவ பாலனே – Masilla Theva Palane

ஆரீரோ ஆரிராரோ

மாசில்லா தேவ பாலனே
மாநிலம் மகிழ வந்தாயோ
புல்லணைத் தொட்டிலில் பஞ்சணையில்
கண்ணே நீ கண் வளராய்
புல்லணைத் தொட்டிலில் பஞ்சணையில்
கண்ணே நீ கண் வளராய்

ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ
ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ

காரிருள் போக்கவே பாரில் வந்தார்
அன்னையின் அருள் செல்வமாய்
மாசற்ற ஜோதியே மரி மைந்தனே
மனுவேலனே கண்ணே நீ கண்ணுறங்கு

ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ

நித்தமும் நின் பாதம் நாம் வணங்க
அன்பினால் அரவணைப்பாய்
சத்திய சீலனாய் சந்ததமும்
உனதருளைத் தாராய் என் கண்மணியே

ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ
ஆரீரோ ஆரிராரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ

ஆரீரோ ஆரிராரோ

And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.

அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுகிறவனெவனோ அவன் இரட்சிக்கப்படுவான் என்று தேவன் உரைத்திருக்கிறார்.

Acts : அப்போஸ்தலர் 2: 21

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo