மாமன்னன் மண்ணில் பிறந்தார் – Maamannan Mannil Piranthaar

மாமன்னன் மண்ணில் பிறந்தார் – Maamannan Mannil Piranthaar

மாமன்னன் மண்ணில் பிறந்தார்
மாமேன்மை யாவும் துறந்தார் -2
மண்ணகம் மகிழவே
விண்ணகம் வாழ்த்தவே-2

1.பாவத்தினால் மரித்த நம்மையே
கிருபையால் இரட்சித்து உயர்த்தினார்-2
பாவம் சாபம் நீக்கிடவே
பரிகாரம் செய்திடவே
பரலோகம் விட்டு மண்ணில் உதித்தார்-2

2. இருளில் இருக்கும் ஜனங்களில்
வெளிச்சம் வந்து உதித்தது-2
தம்மைத் தாமே வெறுமையாய் அடிமையின் ரூபமாக்கி
மனுஷ சாயலாக மண்ணில் உதித்தார்-2

3. உலகத்தின் இரட்சகர் இயேசுவே
சமாதான காரணர் அவர் தாமே -2
பயம் நீக்கி சந்தோஷத்தை நிறைவாக தந்திடவே
தம்மை பலியாக்கி மண்ணில் உதித்தார்-2

மாமன்னன் மண்ணில் பிறந்தார்
மாமேன்மை யாவும் துறந்தார்
மண்ணகம் மகிழவே
விண்ணகம் வாழ்த்தவே

Maamannan Mannil Piranthaar song lyrics in English

Maamannan Mannil Piranthaar
Maameanmai Yaavum Thuranthaar-2
Manangam Magilavae
Vinnagam Vaalthavae

1.Paavaththinaal Maritha Nammaiyae
Kirubaiyaal Ratchithu Uyarthinaar-2
Paavam Saabam Neekkidavae
Parikaaram Seithidavae
Paralogam Vittu Mannil Uthithaar-2

2.Irulil Irukkum Janangalil
Velicham Vanthu Uthithathu-2
Thammai Thaamae Verumaiyaai Adimaiyin Roobamakki
Manusha Saayalaaga Mannil Uthithaar-2

3.Ulagaththin Ratchakar Yesuvae
Samaathaana Kaaranar Avar Thamae-2
Bayam neekki Santhoshaththai Niraivaaga Thanthidavae
Thammai Paliyakki Mannil Uthithaar-2

Maamannan Mannil Piranthaar
Maameanmai Yaavum Thuranthaar-2
Manangam Magilavae
Vinnagam Vaalthavae

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo