மாமறையின் மைந்தன் மகிமையுள்ள – Maamaraiyin Mainthan Magimaiyulla

மாமறையின் மைந்தன் மகிமையுள்ள – Maamaraiyin Mainthan Magimaiyulla

மாமறையின் மைந்தன் மகிமையுள்ள தேவன்
மண்ணிலே பாலனாகப் பிறந்துவிட்டார்
வேதம் தந்த தீர்ப்பு மனுகுலத்தின் மீட்பு
மண்ணிலே பாலனாக மலர்ந்துவிட்டார்

விண்ணவரும் மகிழ மண்ணவரும் போற்ற
மகிமை இயேசு பாலனாக பிறந்துவிட்டார்
தேவ தூதர் போற்றிட ஆயர்களும் மகிழ்ந்திட
அற்புத பாலனாக பிறந்துவிட்டார்

உன்னதத்தில் மகிமை பூமியில் சமாதானம்
மனுஷர் மேல் பிரியம் உண்டாகப் பிறந்தார்
பாவ சாபம் போக்கிட பரிசுத்தமாக்கிட
தேவ மைந்தன் பாலனாக பிறந்துவிட்டார்

வேதத்தின் சாட்சியாய் பாவம் போக்கும் பாலனாய்
பரிசுத்த பாலன் இயேசு பிறந்துவிட்டார்
வாழ்வில் ஒளி வீசவே வாதை துன்பம் நீக்கவே
வல்லவராய் மண்ணில் இயேசு பிறந்துவிட்டார்

Maamaraiyin Mainthan Magimaiyulla song lyrics in English

Maamaraiyin Mainthan Magimaiyulla Devan
Mannilae Paalanaga Piranthuvittaar
Vedham Thantha Theerpu Manukulaththin Meetpu
Mannilae Paalanaga Malarnthuvittaar

Vinnavarum Magila Mannavarum Pottra
Magimai Yesu Paalanaga Piranthuvittaar
Deva Thoothar Pottrida Aayarkalum Magilnthida
Arputha Paalanaaga Piranuvittaar

Unnathththil Magimai Boomiyil Samathaanam
Manushar Mael Piriyum Undaaga Piranthaar
Paava Saabam Pokkida Parisuththamkkida
Deva Mainthan Paalanaaga Piranthuvittaar

Vedhaththin Saatchiyaai Paavam pokkum Paalanaai
Parisuththa Paalan Yesu Piranthuvittaar
Vaalvil Oli Veesvae Vaathai Thunbam Neekkavae
Vallavaraai Mannil Yesu Piranthuvittar

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo