முழங்காலிடு முழங்காலிடு -Mulangalidu Mulangalidu

Deal Score+1
Deal Score+1

முழங்காலிடு முழங்காலிடு
எழுப்புதலின் சாவியது
முழங்காலிடு முழங்காலிடு
முழங்காலிலே வல்லமை உண்டு

1 சூழ்நிலைகள் மாறிவிடும்
அவாின் செட்டைக்குள் நீ இருந்தாள்
கழுகு போல பெலன் அடைவாய்
அவா் மீது உன் கண் இருந்தால்

சீயோனிலே உன்னை நிறுத்திடுவாா் -2
வாலாக்காமல் உன்னை தலையாக்குவாா்

முழங்காலிடு முழங்காலிடு
எழுப்புதலின் சாவியது
முழங்காலிடு முழங்காலிடு
முழங்காலிலிலே வல்லமையுண்டு

2 கண்ணீரெல்லாம் மகிழ்ச்சியாகும்
அவருக்குள்ளே நிலைத்திருந்தால்
தோல்வியெல்லாம் ஜெயமாகுமே
அவா் பின்னே நீ நடந்திருந்தால்

கரம்பிடித்து உன்னை நடத்திடுவாா் -2
பாவியல்ல என் பிள்ளை என்பாா்

இயேசுவே இயேசுவே
உம்மண்டை வந்தேனே
இயேசுவே இயேசுவே
முழங்காலில் நின்றேனே

முழங்காலிடு முழங்காலிடு
எழுப்புதலின் சாவியது
முழங்காலிடு முழங்காலிடு
முழங்காலிலிலே வல்லமை உண்டு

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar#Apple Watch Series 6 #Apple Watch Series 5  #Apple iPhone 12 Pro  #Redmi Note 9 Pro
App Icon Apple Music
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password