மெய்யாம் வாசஸ்தலமுண்டே – Mei Vaasasthalam Undae

மெய்யாம் வாசஸ்தலமுண்டே – Mei Vaasasthalam Undae

1.மெய்யாம் வாசஸ்தலமுண்டே
ஜீவ நதியின் ஓரத்திலாம்
மோட்ச வாசிகளானவரே
மா தூய சம்பூரணராம்.

அங்குதான் அங்குதான்
மெய்யாம் வாசஸ்தலம் உண்டே.

2.என் பிரிய சிநேகிதரும்
அந்த ஸ்தலத்தில் சென்றிருப்பார்;
பரஞ்ஜோதி சமூகத்திலும்
சுக வாழ்வையும் பெற்றிருப்பார்.

3.என் அருமை ரட்சகரும்
பரலோகத்தின் சூரியனாம்,
அந்த வீட்டில் நான் சேர்ந்திடவும்
நீங்கிப் போகும் விசாரமெல்லாம்.

4.சேர்வேன் அதி சீக்கிரமே
மோட்ச லோகத்தில் ஆனந்திப்பேன்
ஜீவ நதியின் ஓரத்திலே
என் மீட்பரை ஸ்தோத்தரிப்பேன்.

Mei Vaasasthalam Undae song lyrics in English

1.Mei Vaasasthalam Undae
Jeeva Nathiyin Oorathilaam
Motcha Vaasikalaanavarae
Maa Thooya Sambooranaraam

Anguthaan Anguthaan
Meiyaam Vaasasthalam Undae

2.En Piriya Sineakitharm
Antha Sthalathil Sentriruppaar
Paranjothi Samoogathilum
Suga Vaazhvaiyum Pettiruppaar

3.En Arumai Ratchakarum
Paralogaththin Sooriyanaam
Antha Veettil Naan Searnthidavum
Neengi Pogum Visaaramellaam

4.Searvean Athi Seekkiramae
Motcha Logaththil Aananthippean
Jeeva Nathiyin Oorathilae
En Meetparai Sthostharippean.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo