வல்லமைக்கு சொந்தக்காரரே -Vallamaikku Sonthakkararae

Deal Score0
Deal Score0

வல்லமைக்கு சொந்தக்காரரே
சர்வ வல்லவரே
வல்லமை தேவனுடையது
வல்லமை கர்த்தருடையது
வல்லமை மீட்பருடையது
எல்ஷடாய் வல்லவரே – வல்லமைக்கு

தொல்லை தரும் நோய்களுக்கு
இல்ல வல்லமை
கஷ்டமோ நஷ்டமோ
அதற்கேது வல்லமை
விழுந்து போன தூதனுக்கு
இல்ல வல்லமை
தோற்று போன சாத்தானுக்கு
ஏது வல்லமை – வல்லமைக்கு

கொன்று அழிக்க வருபவனுக்கு
இல்ல வல்லமை
மந்திரமோ, செய்வினையோ
அதற்கேது வல்லமை
விழுந்து போன தூதனுக்கு
இல்ல வல்லமை
தோற்று போன சாத்தானுக்கு
ஏது வல்லமை – வல்லமைக்கு

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   Accept for latest songs and bible messages
   Dismiss
   Allow Notifications