வானகம் வாழ்ந்திடும் எங்கள் – Vaanagam Vazthidum Engal Lyrics

Deal Score+7
Deal Score+7

வானகம் வாழ்ந்திடும் எங்கள் – Vaanagam Vazthidum Engal Lyrics

1. வானகம் வாழ்ந்திடும் எங்கள் தந்தாய்
வாழ்க உம் திருநாமம்
வருக உம் அரசு பெருக உம் விருப்பம்
வாழ்க உம் திருநாமம்

2. வானகம் போல வையகம் தனிலும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
தினமெங்கும் உணவை தயவுடன் தாரும்
வாழ்க உம் திருநாமம்

3. பாவங்கள் யாவும் பொறுத்தெமை ஆளும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
பிறர் பிழை நாங்கள் பொறுப்பது போல
வாழ்க உம் திருநாமம்

4. சோதனை நின்றெமை விலக்கியே காரும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
தீவினையிருந்தே மீட்டிட வாரும்
வாழ்க உம் திருநாமம்

5. ஆட்சியும் ஆற்றலும் அனைத்துள மாண்பும்
வாழ்க உம் திருநாமம்
இன்றுபோல் என்றும் இறைவனே உமதே
வாழ்க உம் திருநாமம்

6. ஆமென் ஆமென் அநாதியாய் ஆமென்
வாழ்க உம் திருநாமம்
ஆமென் ஆமென் அநாதியாய் ஆமென்
வாழ்க உம் திருநாமம்

Vaanagam Vazthidum Engal Lyrics in English

1.Vaanagam Vazthidum Engal Thanthaai
Vaalka Um Thiru Naamam
Varuga Um Arasu Peruga Um Viruppam
Vaalka Um Thiru Naamam

2.Vaanagam Pola Vaiyagam Thanilum
Vaalka Um Thiru Naamam
Thinamengum Unavai Thayavudan Thaarum
Vaalka Um Thiru Naamam

3.Paavangal Yaavum Poruthemmai Aalum
Vaalka Um Thiru Naamam
Pirar Pilai Naangal Poruppathu Pola
Vaalka Um Thiru Naamam

4.Sothanai Nintremmai Vilakkiyae Kaarum
Vaalka Um Thiru Naamam
Theevinai Irunthae Meettida Vaarum
Vaalka Um Thiru Naamam

5.Aatchiyum Aattralum Anaithulla Maanbum
Vaalka Um Thiru Naamam
Intru Poal Entrum iraivanae Umathae
Vaalka Um Thiru Naamam

6.Amen Amen Anaathiyaai Amen
Vaalka Um Thiru Naamam
Amen Amen Anaathiyaai Amen
Vaalka Um Thiru Naamam

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo