வானம் பூமி யாவற்றிலும் – Vaanam Boomi Yaavatrilum 

வானம் பூமி யாவற்றிலும் – Vaanam Boomi Yaavatrilum

1. வானம் பூமி யாவற்றிலும்
யேசு மேலானவர்
மனிதர், தூதர், பேய்தானும்
அவர் முன் வீழுவர்.

நான் நம்புவேன், நான் நம்புவேன்
யேசு எனக்காய் மரித்தார்,
பாவம் நீங்கச் சிலுவையில்
உதிரம் சிந்தினார்.

2. இரட்சகர் உயிர் விட்டதும்
எந்தனுக்காகவே;
வெறெந்த மா மன்றாட்டுக்கும்
ஆங்கிட மில்லையே.

3. பாவத்தின் மாளும் யாவர்க்கும்
உயிரளிக்குமே;
பெலனற்ற ஆத்மாவுக்கும்
சக்தி கொடுக்குமே.

4. லோகம் இவ்வன்பின் மாட்சிமை
ருசித்துப் பார்க்காதோ?
மீட்பர் உதிர வல்லமை
வந்து சோதியாதோ?

5. என் மரணப் படுக்கையில்
யேசென்ற நாமத்தை,
பிரஸ்தாபிக்கும் சந்தோஷத்தில்
அடைவேன் நித்திரை.

Vaanam Boomi Yaavatrilum song lyrics in English

1.Vaanam Boomi Yaavatrilum
Yesu Mealanavar
Manithar Thoothar Peaithaanum
Avar Mun Veeluvar

Naan Nambuvean Naan Nambuvean
Yesu Enakkaai Marithaar
Paavam Neenga Siluvaiyil
Uthiram Sinthinaar

2.Ratchakar Uyir Vittathum
Enthanukkagavae
Vearentha Maa Mantrattukkum
Aangidamillaiyae

3.Paavaththin Maalum Yavarkkum
Uyiralikkumae
Belanattra Aathmavukkum
Sakthi Kodukkumae

4.Logam Evvanbin Maatchimai
Rushithu Paarkatho
Meetpar Uthira Vallamai
Vanthu Sothiyatho

5.En Marana Padukkaiyil
Yeasentra Namaththai
Pirasthabikkum Santhosathtil
Adaivean Niththirai

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo