வானோர் வணங்கும் வல்ல நாமமது-Vaanor Vanangum Valla Naamamathu

வானோர் வணங்கும் வல்ல நாமமது
தூதர் துதிக்கும் தூய நாமமது -2
உலகின் ஒளியாய் வந்த நாமமது
மாந்தர்க்கு மீட்பாய் வந்த நாமமது-2

யெஷுவா -8

அகிலம் எங்கிலும் உயர்ந்த நாமம்
அதிகாரம் அனைத்தையும் உடைய நாமம்-2
கிரீடங்கள் எல்லாம் பணிந்திடும் உம் நாமம்
இணையில்லா மகிமை உந்தன் நாமம் -2

யெஷுவா -8

சர்வ வல்லமை உடைய நாமம்
சமாதானம் தந்திட வல்ல நாமம்-2
பிணிகள் அகற்றிடும் உந்தன் நாமம்
பாவக்கறைகள் முற்றும் அகற்றும் நாமம் -2 

யெஷுவா -8

Vaanor Vanangum Valla Naamamathu
Thoodhar Thudhikkum Thooya Naamamathu-2
Ulagin Oliyaai Vantha Naamamathu
Maantharkku Meetpaai Vantha Naamamathu-2

Yeshua – 8

Agilam Engilum Uyarntha Naamam
Adhigaram Anaithayum Udaya Naamam
Gridangal Ellam Panindhidum Um Naamam
Inai Illa Magimai Unthan Naamam

Yeshua – 8

Sarva Vallamai Udaiya Naamam
Samathanam thanthida Valla Naamam
Pinigal Agartridum Unthan Naamam
Paavakaraigal Mutrum Agatrum Naamam

Yeshua – 8

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo