விசுவாசி அவனென்றும் பதறான் – VISUVASI AVAN ENDRUM PATHARAAN

விசுவாசி அவனென்றும் பதறான் – VISUVASI AVAN ENDRUM PATHARAAN

விசுவாசி அவனென்றும் பதறான் – 2
அவன் நங்கூரம் இயேசுவில் உண்டு
ஆபத்தை கண்டென்றும் அஞ்சான்
அசையாத விசுவாசம் கொள்வான்
இசையோடு இயேசுவை புகழ்வான்

1. ஆபிரகாம் விசுவாசித்தான்
ஈசாக்கை பலியாக படைத்திட்டானே
– 2 மரித்தாலும் விசுவாசி
பிழைத்திடுவான் மரியாமலும்
என்றும் வாழ்ந்திடுவான் -2

2. விசுவாசித்தால் மகிமையை
காண்பாய் வெற்றியுடன் என்றும்
வாழ்ந்திடலாம் பாவம் நம்மை
மேற்கொள்ளாமல் பரன் ஈந்து
ஆவியால் காத்திடுவார்

3. போராட்டம் இன்று
வந்திட்டாலும் இயேசுவில்
நின்று நிலைத்திடுவேன்
விசுவாசத்தால் நான்
பிழைத்திடுவேன் நம்பும் என்

தேவனை நான் அறிவேன்!

VISUVASI AVAN ENDRUM PATHARAAN song lyrics

visuvaasi avanentum patharaan – 2
avan nanguram Yesuvil unndu
aapaththai kanndentum anjaan
asaiyaatha visuvaasam kolvaan
isaiyodu Yesuvai pukalvaan

1. aapirakaam visuvaasiththaan
eesaakkai paliyaaka pataiththittanae
– 2 mariththaalum visuvaasi
pilaiththiduvaan mariyaamalum
entum vaalnthiduvaan -2

3. poraattam intu
vanthittalum Yesuvil
nintu nilaiththiduvaen
visuvaasaththaal naan
pilaiththiduvaen nampum en
thaevanai naan arivaen!

#iphone15 #travel #Tour #hotel #Flight #Food #apple #macbook
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   error: Download our App and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo