விண்ணின் தூதர் கீதமே-Vinnin Dhoodhar Geethamae

Deal Score+1
Deal Score+1

விண்ணின் தூதர் கீதமே
மண்ணில் பாட கேட்போமே
பண் இசைக்கும் மழைகளும்
விண்ணோர் கானம் கேட்குமே

உன்னதத்தில் மாமகிமை
பூமியில் சமாதானமும்
மனிதர் மேல் பிரியம்-2

மேய்ப்பரே நீர் கூறுவீர்
ஏன் இந்த கொண்டாட்டமே
மகிழ் கீதம் பாடிட
என்ன செய்தி கேட்பீரோ-உன்னதத்தில்

வாரும் பக்தரே முன்னனை
பாரும் தூதர் பாடிடும்
இராஜ பாலன் இயேசுவை
பணிந்தே வணங்குவோம்-உன்னதத்தில்

வானம் பூமி ஆண்டிடும்
பாலன் இயேசு இங்கிதோ
மரியாள் யோசேப்புடன்
நாமும் சேர்ந்து பாடுவோம்-உன்னதத்தில்

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password