ఆకర్షించే ప్రియుడా – Aakarshinche Priyuda Dahinchu

Deal Score+1
Deal Score+1

ఆకర్షించే ప్రియుడా – Aakarshinche Priyuda Dahinchu

ఆకర్షించే ప్రియుడా…
అందమైన దైవమా…

ఆకర్షించే ప్రియుడా
అందమైన దైవమా
పరిపూర్ణమైనవాడా (4)

నీదు తలపై ఉన్న అభిషేకం
అధికంగా సువాసన వీచుచున్నది (2)
నీదు ప్రేమ చేతులు – ప్రేమించే చేతులు (2)
నీదు ప్రేమ చూపులే నాకు చాలు (2) ||ఆకర్షించే||

నీ నోట నుండి తేనె ఒలుకుచున్నది
నీదు మాటలు ఎంతో మధురంగా ఉన్నవి (2)
నీదు ప్రేమ పాదం – పరిశుద్ధ పాదం (2)
అదియే నేను వసియించే స్థలము (2) ||ఆకర్షించే||

నిన్ను పాడి హృదయం ఆనందించును
నాట్యంతో పాటలు పాడెదను (2)
దేవాది దేవుడని – ప్రభువుల ప్రభువని (2)
అందరికి నిన్ను చాటి చెప్పెదను (2) ||ఆకర్షించే||

Aakarshinche Priyuda Dahinchu song lyrics in English

Aakarshinche Priyuda Andamaina Daivama Paripurnamaina vada
||Aakarshinche||

1. Needu talapai unna abhishekam adhikamga suvasana veechuchunnadi (2)
Needu prema chetulu preminche chethulu (2)
Needu prema chupule naku chalu (2) ||Aakarshinche||

2. Needu nota nunchi Tene olukuchunnadi (2)
Needu matalu entho madhuranga unnavi (2)
Needu prema padamu parishuddha padamu (2)
Adiye nenu vasiyinche sthalamu (2) ||Aakarshinche||

3. Ninnu pade Hrudayam Aanandinchunu Natyam tho patalu padedaru (2)
Devadi devudavani prabhuvula prabhuvani (2)
Andariki ninnu chati cheppedanu (2)
||Aakarshinche||

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo