ఇమ్మానుయేలు దేవుడు Male Version | Telugu Christmas song | Christmas Song Telugu

Deal Score0
Deal Score0Celebrate this Christmas with the new Christmas song #YesuJanminchenu #christiansongs #christmassong #teluguchristmassong2022 and be filled with the glory of our god #jesuschrist

Here are the Song Lyrics
——————————————————————————————————-

ఇమ్మానుయేలు దేవుడు
రాజులకు రారాజు
మన కొరకు దిగివచ్చేను
తన వెలుగు మనకిచ్చెను
క్రిస్మస్ కాంతితో పాపము తొలిగెను
క్రిస్మస్ వెలుగులో చీకటి పోయెను

ఏకాకినై నిలుచున్నా
అపజయమే వెంటున్న
క్రిస్మస్ ఆనందం లేకున్నా
ఈ జీవితం సాగిపోతుందా

నీ ఆనందం ఇవ్వుమయ
నీ సంతోషం ఇవ్వుమయ

ప్రభు యేసు నీ జననం
మాకెంతో ఆనందం
నీ సిలువ మార్గమే న గమ్యము
ఆ గమ్యంలోనే న పయనం
నిన్నే నే కొలుతున్నాయా
నీకే నా ఆరాధనా
————————————————————————————————————-
FOLLOW US ON
“PRAISING WITH PRAISY”
FACEBOOK PAGE (https://www.facebook.com/Praising-Wit…)

“DANNY DANNY LGM”
FACEBOOK PAGE (https://www.facebook.co
m/DannyDannyLGM/)
————————————————————————————————————–
#dannydannylgm #christmassongtelugu #christiansongs #teluguchristiansongstelugu #2022#teluguchristmas2022telugu #latestchristmassongstelugu #teluguchristmassongs#2023christmassongstelugu#latestjesussongstelugu
#jesussongs#Newsongsjesustelugu
#jesuschristmassongstelugu
[ad_2]

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo