ఒక్కటే ఆశ – OKKATE ASHA

Deal Score+1
Deal Score+1

Okkate asha, Jeevithabhilasha,
Yesune rajuga kolavalani.
Nee premane chusa, Neve na dhayasa,
padana ee jeevitham nedenani.
Arhudavu neevani, Andariki prabhuvu neevani.
Aadiyu neevani, anthame neeku ledani,
prathi nityamu koniyadalani.

1. Nee rupame, Naku echavani,
Prathi swasalo, neevunnavani,
Nee depame, nalo unchavani,
Ee jeevitam, kevalam nee denani, ||2||
Arhudavu neevani, Andariki prabhuvu neevani,
Aadiyu neevani, anthame neeku ledani,
Prathi nityamu koniyadalani….

2. Kanupapala, nanu kaachavani,
Nee chetilo, nanu dachavani,
Na prakkane, needaga unnavani,
Nee rekkale, naku aashrayamani, ||2||
Prema roopudavu neevani,
Nee premake haddhu ledani,
Mamathala maarajani,
Needu krupa naku chaalani,
Prathi nityamu koniyadalani….

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only. Please support the artists by purchasing related recordings and merchandise. Thanks

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password