నన్నెంతగా ప్రేమించితివో 🎵 NANNENTHAGA PREMINCHITHIVO / JOSHUA SHAIK / TELUGU CHRISTIAN SONGS 2021#బ్రదర్#జాషువాషేక్#గారిఅననుభవాలఅద్భుతసాక్ష్యం
Nannenthaga Preminchithivo నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Joshua Shaik | Latest New Telugu Christian Songs 2021

Lyrics:
నన్నెంతగా ప్రేమించితివో…
నిన్నంతగా దూషించితినో…
నన్నెంతగా నీవెరిగితివో…
నిన్నంతగా నే మరచితినో…

గలనా… నే చెప్పగలనా…
దాయనా … నే దాయగలనా…
అయ్యా… నా యేసయ్యా…
నాదం… తాళం… రాగం
ఎదలో నీదే ఈ ప్రేమ స్వరము…

ఏ రీతిగా నా ఉదయమును … నీ ఆత్మతో దీవించితివో
ఏ రీతిగా నా భారమును … నీ కరుణతో మోసితివో…
ఏ రీతిగా నా పలుకులో … నీ నామమును నిలిపితివో
ఏ రీతిగా నా కన్నీటిని …. నీ ప్రేమతో తుడిచితివో … || గలనా ||

ఏ రీతిగా నా రాతను … నీ చేతితో రాసితివో
ఏ రీతిగా నా బాటను… నీ మాటతో మలిచితివో…
ఏ రీతిగా నా గమ్యమును … నీ సిలువతో మార్చితివో
ఏ రీతిగా నా దుర్గమును … నీ కృపతో కట్టితివో… || గలనా ||

LYRICS IN ENGLISH

Pallavi: Nannenthaga Preminchithivo
Ninnanthaga Dooshinchithino
Nannenthaga Neeverigithivo
Ninnanthaga NeMarachithino
Galanaa … Ne Cheppagalanaa
Daayanaa … Ne Daayagalanaa

Ayyaa … Naa Yesaiah
Naadam… Taalam… Raagam
Yadalo Needhe Ee Prema Swaramu

1. Ye Reethigaa Naa Udayamunu Nee Atmatho Deevinchithivo…
Ye Reethigaa Naa Bharamunu Nee Karunatho Mosithivo…

Ye Reethigaa Naa Palukulo Nee Naamamunu Nilipithivo…
Ye Reethigaa Naa kanneetini Nee Prematho Tudichithivo…

|| Galanaa ||

2. Ye Reethigaa Naa Raatanu Nee Chethitho Raasithivo…
Ye Reethigaa Naa Baatanu Nee Maatatho Malachithivo…

Ye Reethigaa Naa Gamyamunu Nee Siluvatho Maarchithivo…
Ye Reethigaa Naa Durgamunu Nee Krupatho Kattithivo…

|| Galanaa ||

Album: Advitheeya Prema
Lyrics & Producer: Bro. Joshua Shaik ( Passion For Christ Ministries )
Music: K.Y.Ratnam
Sung by: Nissy John, KY Ratnam
Video Editing & VFX: Kranthi Kumar

© Copyright 2015, All Rights Passion For Christ – Bro Joshua Shaik

For more videos subscribe to our channel – www.youtube.com/PassionForChristJoshuaShaik

For more details please visit
www.facebook.com/joshua.shaik

Contact Details: 08712795677, 09573067249 (IND)
+1-9089778173(USA)
Email : joshuashaik@gmail.com

Be Blessed watching Bro. Joshua Shaik’s spiritual testimonial songs

#JoshuaShaikSongs #TeluguChristianSongs #JesusSongsTelugu

#iphone15 #travel #Tour #hotel #Flight #Food #apple #macbook
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   error: Download our App and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo