నా కనుచూపు మేర యేసు – Naa Kanuchoopu Mera Yesu

Deal Score+1
Deal Score+1

నా కనుచూపు మేర యేసు – Naa Kanuchoopu Mera Yesu

నా కనుచూపు మేర యేసు నీ ప్రేమ పొంగి పారెనే… పొంగి పారెనే (2)
నే ప్రేమింతును నా యేసుని మనసారా (2)
ఆరిపోవు లోక ప్రేమల కన్నా ఆదరించు క్రీస్తు ప్రేమే మిన్న (2)

1. నా కన్నీటిని తుడిచిన ప్రేమ – నలిగిన నా హృదయాన్ని కోరిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

2. నా దీన స్థితినీ చూచిన ప్రేమ – తన శాశ్వత ప్రేమతో నను పిలిచిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

3. నా భారంబును మోసిన ప్రేమ – సిలువలో నాకై చేతులు చాచిన ప్రేమ
ఎన్నడూ ఎడబాయనిది ఆ ప్రేమ – నన్ను పరముకు చేర్చ దిగి వచ్చిన ప్రేమ

Naa Kanuchoopu Mera Yesu song lyrics in english

Naa Kanuchoopu Mera Yesu Nee Prema Pongi Paarene .. Pongi Paarene (2)
Ne Preminthunu Naa Yesuni Manasaara (2)
Aaripovu Premala Kanna Adarinchu Kreesthu Preme Minna (2)

1. Naa Kaneetini Tudichina Prema – Naligina Naa Hrudayanni Korina Prema (2)
Yennadu Yedabayanidhi Aa Prema – Nannu Paramuku Chercha Digi Vachhina Prema (2)

2. Naa Dheena Sthithinee Choochina Prema – Thana Saaswatha Prematho Nannu Pilichina Prema (2)
Yennadu Yedabayanidhi Aa Prema – Nannu Paramuku Chercha Digi Vachhina Prema (2)

3. Naa Bharambunu Mosina Prema – Siluvalo Naakai Chethulu Chaachina Prema (2)
Yennadu Yedabayanidhi Aa Prema – Nannu Paramuku Chercha Digi Vachhina Prema (2)

 

Album: Nannenthaga Preminchithivo
[ad_2]

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo