నీ కృపలేని క్షణము –  Nee Krupaleni kshanamu song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

నీ కృపలేని క్షణము –  Nee Krupaleni kshanamu song lyrics

యేసయ్యా నీ కృప నాకు చాలయ్యా
నీ కృప లేనిదే నే బ్రతుకలేనయ్యా

నీ కృప లేని క్షణము – నీ దయ లేని క్షణము
నేనూహించలేను యేసయ్యా
యేసయ్యా నీ కృప నాకు చాలయ్యా
నీ కృప లేనిదే నేనుండలేనయ్యా

మహిమను విడిచి మహిలోకి దిగి వచ్చి
మార్గముగా మారి మనిషిగా మార్చావు
మహిని నీవు మాధుర్యముగా మార్చి
మాదిరి చూపి మరో రూపమిచ్చావు
మహిమలో నేను మహిమను పొంద
మహిమగా మార్చింది నీ కృప

ఆజ్ఞల మార్గమున ఆశ్రయమును ఇచ్చి
ఆపత్కాలమున ఆదుకొన్నావు
ఆత్మీయులతో ఆనందింప చేసి
ఆనంద తైలముతో అభిషేకించావు
ఆశ తీర ఆరాధన చేసే
అదృష్టమిచ్చింది నీ కృప
రచన స్వరకల్పన
పి జాన్ వెస్లీ గారు
సి జె సి మినిస్ట్రీస్

Nee Krupaleni kshanamu song lyrics in english

Nee Krupaleni Ksanamu
Nee Daya Leni Kshanamu
Nenu Uhincha Lenu Yesayya
Yesayya Nee Krupa Naaku Chaalayya
Nee Krupa Lenide Ne Bratuka Lenaya

Mahimanu Vidichi Mahiloki Digi Vachhi
Maargamu gaa Maari Manishiga Maarchaavu
Madine Neevu Maadhuryamuga Marchi
Maadiri chupi Maru Rupamichaavu
Mahimalo Nenu Mahimato Nunda
Mahimaga Marchindi Nee Krupa

Aajnala Margamuna Aasrayamunu Ichi
Aapt Kaalamuna Aadukonnaavu
Aatmeeyulato Aanandimpa Chesi
Aananda Tailamu Tho Abhishekinchavu
Aasha Teera Aaradhana Chese
Adrustamichindi Nee Krupa

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo