న్యాయాధిపతియైన దేవుడు – Nyaayaadhipathiyaina Devudu

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు – Nyaayaadhipathiyaina Devudu

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు – నిన్ను పిలిచే వేళలోన
ఏ గుంపులో ఉంటావో తెలుసుకో – మరలా వచ్చే వేళలోన (2)
ఒక గుంపేమో పరలోకపు గుంపు
రక్షింపబడిన వారికే అది సొంతం
మరు గుంపేమో ఘోర నరకపు గుంపు
నిజ దేవుని ఎరుగని వారికి అది అంతం ||న్యాయాధిపతి||

నీవు కాదు నీ క్రియలు కాదు – ఆ పరముకు నిను చేర్చేది
కాదు కాదు వేరెవరో కాదు – మరణమును తప్పించేది (2)
కలువరిలో తన ప్రాణం పెట్టిన
యేసయ్యే నీ ప్రాణ రక్షణ
సిలువలో క్రయ ధనమే చెల్లించిన
ఆ ప్రభువే నీ పాప విమోచన ||ఒక గుంపేమో||

ఇదియే సమయం ఇక లేదే తరుణం – నీ పాపము ఒప్పుకొనుటకు
ఆ పరలోకం చేరే మార్గం – యేసేగా ప్రతి ఒక్కరకు (2)
మేఘముపై రానైయున్నాడుగా
త్వరలోనే నిను కొనిపోడానికి
వెనుదీయకు ఓ నా ప్రియ నేస్తమా
నీ హృదిలో స్వీకరించడానికి ||ఒక గుంపేమో||

Nyaayaadhipathiyaina Devudu song lyrics in English

Nyaayaadhipathiyaina Devudu – Ninnu Piliche Velalona
Ye Gumpulo Untaavo Thelusuko – Maralaa Vachche Velalona (2)
Oka Gumpemo Paralokapu Gumpu
Rakshimpabadina Vaarike Adi Sontham
Maru Gumpemo Ghora Narakapu Gumpu
Nija Devuni Erugani Vaariki Adi Antham ||Nyaayaadhipathi||

Neevu Kaadu Nee Kriyalu Kaadu – Aa Paramuku Ninu Cherchedi
Kaadu Kaadu Verevaro Kaadu – Maranamunu Thappinchedi (2)
Kaluvarilo Thana Praanam Pettina
Yesayye Nee Praana Rakshana
Siluvalo Kraya Dhaname Chellinchina
Aa Prabhuve Nee Paapa Vimochana ||Oka Gumpemo||

Idiye Samayam Ika Lede Tharunam – Nee Paapamu Oppukonutaku
Aa Paralokam Chere Maargam – Yesegaa Prathi Okkaraku (2)
Meghamupai Raanaiyunnaadugaa
Thvaralone Ninu Konipodaaniki
Venudeeyaku O Naa Priya Nesthamaa
Nee Hrudilo Sweekarinchadaaniki ||Oka Gumpemo||

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo