ప్రేమమృధి కృపానిధీ నడిపించుసారధి-Premamrudhi

Deal Score+1
Deal Score+1

ప్రేమమృధి కృపానిధీ నడిపించుసారధి
నీ ప్రేమయే నా ధ్యానము
నీ స్నేహమే నా ప్రాణము
నీవే నా గానము

ఎదుట నిలిచి నీవు ఉంటె భయములేదిక
ఎండమావి నీరు చూచి మోసపోనిక
సాగిపోయే నీడచూచి కలత చెందక
నీకై జీవించెద|| ప్రేమమృధి||

సంద్రమందు అలలవలె అలసిపోనిక
ధరణిలోని ధనము చూచి ఆశచెందక
భారమైన జీవితాన్ని సేదదీర్చిన
నీ ప్రేమ పొందెద|| ప్రేమమృధి ||

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password