ప్రేమే జన్మించిన రాత్రి | TELUGU CHRISTMAS SONG 2021 | ELIZABETH | YESUDAS GEORGE | SAMSON SAMUELSONG: ప్రేమే జన్మించిన రాత్రి (PREME JANMINCHINA RAATHRI)
LYRICS & COMPOSITION : PASTOR SAMSON SAMUEL, (USA)
SINGING : ELIZABETH NIKITHA (USA)
CHORUS : DANY, SUHAS, SUHANA AND SRAVANTHI
MUSIC : YESUDAS GEORGE (KERALA)
GUITAR : LYON YESUDAS GEORGE (KERALA)
MIXING AND MASTERING : PRAMOD PUTHENVEETIL, Studio | ciludigital Kozhencherry (KERALA)

#TeluguChristmasSong2021 #ChristmasSong2021

Lyrics :

Preme Janminchina Raathri
Parishudhudu Janminchina Raathri
Paraloka Mahimanu Vidichi Yesu Prabhuvu
Bhovilo Janminchina Raathri

Doothalu Paadenu Halleluya Halleluya Halleluya
Sarva Jaanulaku Samadhanamu Samadhanamu Samadhanamu

1. Messiah Janiminchina Raathri
Rakshana Puttina Raathri
Shaapaanni Tholaginchi, Mahimatho Nimpi
Jagathini Veliginchina Raathri

Doothalu Paadenu Halleluya Halleluya Halleluya
Sarva Jaanulaku Samadhanamu Samadhanamu Samadhanamu

2. Daiva Kumarudu Yesu
Raajadhi Raajudu Christu
Aashcharyakarudu Aalochanakartha,
Manishiga Digivachina Raathri

Doothalu Paadenu Halleluya Halleluya Halleluya
Sarva Jaanulaku Samadhanamu Samadhanamu Samadhanamu

Preme Janminchina Raathri
Parishudhudu Janminchina Raathri
Paraloka Mahimanu Vidichi Yesu Prabhuvu
Bhovilo Janminchina Raathri

Doothalu Paadenu Halleluya Halleluya Halleluya
Sarva Jaanulaku Samadhanamu Samadhanamu Samadhanamu

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo