వరించిన దైవమా – Varinchina Daivamaa

Deal Score0
Deal Score0

వరించిన దైవమా – Varinchina Daivamaa

Lyrics:
వరించిన దైవమా – వసించే వాక్యమా
మహోన్నత శిఖరమా – ఆధారమా
క్షమించిన బంధమా – సహించే స్నేహమా
నిరంతర స్వాస్థ్యమా – నా యేసయా
వరించిన దైవమా

1. ప్రేమింతును – ప్రార్థింతును
నిన్నే – ఆత్మతో
నీ నామమే – నా బలం
నిన్నే – కీర్తింతును
నా జీవితం – నీకే అంకితం
దయా సాగరా – దీవించవా
చేరాను – నీ పాదము
చూపించు – నీ మార్గము

2. బలపరచుమా – స్థిరపరచుమా
తోడై – కావుమా
వెలిగించుమా – దీపమా
నీకే – ఆరాధన
నీ ప్రేమయే – నన్నే తాకగా
ఇదే ఆశతో – నా యేసయ్య
జీవింతు – నీ ప్రేమలో
తరియింతు – నీ సేవలో

Varinchina Daivamaa song lyrics in English

Varinchina Daivamaa – Vasinche Vaakyamaa
Mahonnatha Sikharamaa – Aadhaaramaa
Kshaminchina Bandhamaa – Sahinche Snehamaa
Niranthara Swaasthyamaa – Naa Yesayaa
Varinchina Daivamaa

1. Preminthunu – Praarthinthunu
Ninne – Aathmatho
Nee Naamame – Naa Balam
Ninne – Keerthinthunu
Naa Jeevitham – Neeke Ankitham
Dayaa Saagaraa – Deevinchavaa
Cheraanu – Nee Paadhamu
Choopinchu – Nee Maargamu

2. Balaparachumaa – Sthiraparachumaa
Thodai – Kaavumaa
Veliginchumaa – Deepamaa
Neeke Aaraadhana
Nee Premaye – Nanne Thaakagaa
Idhe Aasatho – Naa Yesayya
Jeevinthu – Nee Premalo
Thariyinthu – Nee Sevalo

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo