సీయోను పాటలు సంతోషముగా – Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa

Deal Score+2
Deal Score+2

సీయోను పాటలు సంతోషముగా – Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa

సీయోను పాటలు సంతోషముగా
పాడుచు సీయోను వెల్లుదము

లోకాన శాశ్వతానందమేమియు
లేదని చెప్పెను ప్రియుడేసు
పొందవలె నీ లోకమునందు
కొంతకాలమెన్నో శ్రమలు ||సీయోను||

ఐగుప్తును విడచినట్టి మీరు
అరణ్యవాసులే ఈ ధరలో
నిత్యనివాసము లేదిలలోన
నేత్రాలు కానానుపై నిల్పుడి ||సీయోను||

మారాను పోలిన చేదైన స్థలముల
ద్వారా పోవలసియున్ననేమి
నీ రక్షకుండగు యేసే నడుపును
మారని తనదు మాట నమ్ము ||సీయోను||

ఐగుప్తు ఆశలనన్నియు విడిచి
రంగుగ యేసుని వెంబడించి
పాడైన కోరహు పాపంబుమాని
విధేయులై విరాజిల్లుడి ||సీయోను||

ఆనందమయ పరలోకంబు మనది
అక్కడనుండి వచ్చునేసు
సీయోను గీతము సొంపుగ కలసి
పాడెదము ప్రభుయేసుకు జై ||సీయోను||

Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa song lyrics in English

Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
Paaduchu Seeyonu Velludamu ||2||

Lokaana Shaashvathaanandamemiyu
Ledani Cheppenu Priyudesu
Pondavale Nee Lokamunandu
Konthakaalamenno Shramalu ||Seeyonu||

Aiguputhunu Vidachinatti Meeru
Aranyavaasule Ee Dharalo
Nithyanivaasamu Ledilalona
Nethraalu Kaanaanupai Nilpudi ||Seeyonu||

Maaraanupolina Chedaina Sthalamula
Dvaaraa Povalasiyunnanemi
Nee Rakshakundagu Yese Nadupunu
Maarani Thanadu Maata Nammu ||Seeyonu||

Aiguputhu Aashalananniyu Vidichi
Ranguga Yesuni Vembadinchi
Paadaina Korahu Paapambumaani
Vidheyulai Viraajilludi ||Seeyonu||

Aanandamaya Paralokambu Manadi
Akkadanundi Vachchunesu
Seeyonu Geethamu Sompuga Kalasi
Paadedamu Prabhuyesuku Jai ||Seeyonu||

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo