ಓ ಯೇಸುವೇ , ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ – O yesuve Nin seve na namaduve Lyrics

ಓ ಯೇಸುವೇ , ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ – O yesuve Nin seve na namaduve Lyrics

ಓ ಯೇಸುವೇ , ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ…
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ…
ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ , ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ..
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ… ಓ ಯೇಸುವೇ||

1.ನನ್ನ ಮನವ ನಿನಗೆ , ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೆ
ನನ್ನ ಪಾದ ಕರ್ತನೇ, ತಕ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ
ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನದೇ, ನಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನೇ , ನಿನ್ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ… ಓ ಯೇಸುವೇ||

2.ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ , ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಯ್ಯ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಿ ಎಂದೆಂದೂ ನೀನೇ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ
ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ನಾ ಮಾಡುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು
ನಿನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಲು ಕೃಪೆಯ ನೀ ತೊರಯ್ಯ… ಓ ಯೇಸುವೇ||

O yesuve Nin seve na namaduve Lyrics in English

O yesuve Nin seve na namaduve
Nanna hrudayava
Ninage arpisuve

Jeevithada kaalavella
Ninnanne preetisi sevisuve
Ninagagiye naa baluve
Nannanne ninnage arpisuve – O yesuve

Nannna manava ninage
Naa prathiste madidhe
Nanna paada karthane
Takko ninna sevege

Nanna swaravu ninnade
Nin stotra madali
Nannna bayi kartane
Nin vakya saarali – O yesuve

Jeevisuvavanu nanalla
Neene nannalli jeevisayya
Nanna hrudaya deguladhi
Endendu neene nelesirayya
Nin chitta naa maduve
Nanannu bala padisu
Nin sakshiyagina niralu
Krupeya ne thorayya

“Move your heart closer and closer to God and He will move even closer you” – James 4:8 TPT

“O Yesuve” is a prayer soaked lyric, birthed from a place of total dependence on God. As we journey through life and especially ministry, there are times when we tend to lose hope, feel alone or have failed in our walk. But we know, Jesus is always more than willing to restart with us as we surrender ourselves completely to Him- spirit, soul and body, being transformed to bring heaven on earth.
“Ninagagiye na baluve, nannanne ninage arpisuve

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo