ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನನ್ ಭಾಗ್ಯವು  – Yesayya ninna sannidhi 

Deal Score+1
Deal Score+1

ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನನ್ ಭಾಗ್ಯವು  – Yesayya ninna sannidhi 

ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನನ್ ಭಾಗ್ಯವು
ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ ಧ್ಯಾನವು ।। ೨।।
ಆಹಾ ನನ್ ಧನ್ಯತೆ ಓಹೋ ನನ್ ಭಾಗ್ಯವೂ
ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಾ ।।೨।।

೧) ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ
ಆತ್ಮವು ಅಂಬಲಿಸುತ್ತ ಕುಂದಿಹೋಗಿತ್ತು ।।೨।।
ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ
ತನುಮನದಿ ಆರಾಧಿಸುವೇ

೨) ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿ ಹರ್ಷಿಸುವೇ ।।೨।।
ನಿನ್ನ ನೇಮಗಳನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆಯುವೇ ।।೨।।

Yesayya ninna sannidhi  song Lyrics in English

Yesayya ninna sannidhi nan bhagyavu
Yesayya ninna vaakya nan dhyanavu
Aaha nan dhanyate ohoo nan bhagyavu
Yesayya nin sannidhiyalli iralu naa

1) Alayada angaladalli serabekendu nanna
Atmavu ambalisutta kundihogittu
Chaitanya swaruupanaada Devarige nanna
Tanumanadi araadisuve

2) Sarva sampattinalli hego haage
Ninna kattaleya margadi harshisuve
Ninna nemagalannella dhyanisutta ninna
Daariyalli naa nadeyuve

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo