ഉണര്‍വ്വിന്‍ വരം ലഭിപ്പാന്‍ – Unarvin varam labhippaan

Deal Score0
Deal Score0
Join Us 

 

ഉണര്‍വ്വിന്‍ വരം ലഭിപ്പാന്‍
ഞങ്ങള്‍ വരുന്നൂ തിരുസവിധേ
നാഥാ.. നിന്‍റെ വന്‍ കൃപകള്‍
ഞങ്ങള്‍ക്കരുളൂ അനുഗ്രഹിക്കൂ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

ദേശമെല്ലാം ഉണര്‍ന്നീടുവാന്‍
യേശുവിനെ ഉയര്‍ത്തീടുവാന്‍ (2)
ആശിഷമാരി അയയ്‌ക്കേണമേ
ഈ ശിഷ്യരാം നിന്‍ ദാസരിന്മേല്‍ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

തിരുവചനം ഘോഷിക്കുവാന്‍
തിരുനന്മകള്‍ സാക്ഷിക്കുവാന്‍
ഉണര്‍വ്വിന്‍ ശക്തി അയയ്‌ക്കേണമേ
ഈ ശിഷ്യരാം നിന്‍ ദാസരിന്മേല്‍ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

തിരുനാമം പാടിടുവാന്‍
തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാന്‍ (2)
ശാശ്വത ശാന്തി അയയ്‌ക്കേണമേ
ഈ ശിഷ്യരാം നിന്‍ ദാസരിന്മേല്‍ (2) (ഉണര്‍വ്വിന്‍..‍)

Unarvin varam labhippaan
Najangal varunnu thiru savithae
Naadha ninte vankrupakal
Njanghalhkkarulu anugrahikku

1 Dheshamellaam unharnniduvaan
Yeshuvine uyarthiduvaan
Aashishamaari ayakkename
Ee shishyaraam nin dhaasarinmel

2 Thiru vachanam ghoshikkuvaan
Thiru nanmkal saakshikuvaan
Unarvin shakthi ayakkaenamae
Ee shishyaraam nin dhaasarinmel

3 Thiru namam padeeduvaan
Thiruvachanam dhyaanikkuvaan
Shaashwatha shaanthi ayakkaename
Ee shishyaraam nin dhaasarinmel

You can have your AliDropship plugin forever now and start your Drop shipping

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   Sign in and copy the lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password