ഉയിരിൻ നാഥനെ -Uyrin nadhane

Deal Score+1
Deal Score+1

ഉയിരിൻ നാഥനെ
ഉലകിൻ ആദിയേ
ഇരുളിൻ വീഥിയിൽ
തിരിയായ് നീ വരൂ

ഉയിരിൻ നാഥനെ
ഉലകിൻ ആദിയേ
ഇരുളിൻ വീഥിയിൽ
തിരിയായ് നീ വരൂ
ആലംബമെന്നും അഴലാഴങ്ങൾ നീന്താൻ
നീയെന്ന നാമം പൊരുളേ

എന്റെ മുൾപ്പാതയിൽ ഉൾപ്പൂവ് നീ തൂവിടുന്നു
എന്റെ കണ്ണീർക്കണം തൂവാലപോൽ മായ്ക്കുന്നു നീ

ഉയിരിൻ നാഥനെ
ഉലകിൻ ആദിയേ
ഇരുളിൻ വീഥിയിൽ
തിരിയായ് നീ വരൂ

ഞാനെന്നൊരീ ജന്മം നീ തന്ന സമ്മാനം ആനന്ദമാം ഉറവേ
ആരാകിലും നിന്നിൽ ചേരേണ്ടവർ ഞങ്ങൾ
ഓരോ ദിനം കഴിയേ
കാറ്റിന്റെ കാലൊച്ച കേൾക്കുമ്പോഴും
നീ വന്ന പോലുള്ളിൽ തോന്നുന്നിതാ
നെഞ്ചു നീറിടുമ്പോഴും
എന്റെ താളമായി നീ
ആലംബമെന്നും അഴലാഴങ്ങൾ നീന്താൻ
നീയെന്ന നാമം പൊരുളേ

എന്റെ മുൾപ്പാതയിൽ ഉൾപ്പൂവ് നീ തൂവിടുന്നു
എന്റെ കണ്ണീർക്കണം തൂവാലപോൽ മായ്ക്കുന്നു നീ
ഉയിരിൻ നാഥനെ
ഉലകിൻ ആദിയേ
ഇരുളിൻ വീഥിയിൽ
തിരിയായ് നീ വരൂ
ഉയിരിൻ നാഥനെ

Uyrin nadhane
Ulakin naadhiye..
Erulin Veedhiyil
Thiriyan neevaruu…

Uyrin nadhane
Ulakin naadhiye..
Erulin Veedhiyil
Thiriyan neevaruu…

Aalambham ennum..
Mazhalazhangal neentham..
Nee enna namam porule..
chordsmate

Ente mulpaathayil
Ulpoovunee..thookidnnu
Ente kanneer kanam
Thoovalapol mayikkunnu nee..

Uyrin nadhane
Ulakin naadhiye..
Erulin Veedhiyil
Thiriyan neevaruu…

Njanennoree janmam
Nee thanna sammanam
Ananthama urave..

Arakilum ninnil
Cherendavar njangal
Oro dinam kazhiye..
Kaattinte kalocha kelkkumpozhum
Nee vanna polullil thonnunnitha
Nenju neeridumpozhum
Ente thala mayi nee..

Aalambham ennum..
Mazhalazhangal neentham..
Nee enna namam porule..

Ente mulpaathayil
Ulpoovunee..thookidnnu
Ente kanneer kanam
Thoovalapol mayikkunnu nee..

Uyrin nadhane
Ulakin naadhiye..
Erulin Veedhiyil
Thiriyan neevaruu…

Uyrin nadhane…

#Keyboard #Piano #Recorder #Classical Guitar #Drum set #Electric Guitar #Violin #Percussion #Bass Guitar #Saxophone #Flute #Cello #Clarinet #Trumpet #Yamaha DTX #Soundbar
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks.

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password