രോഗസൗഖ്യം നിന്റെ ദാനമല്ലോ – RogaSaukyam Ninte Dhanamalloo

Deal Score0
Deal Score0

രോഗസൗഖ്യം നിന്റെ ദാനമല്ലോ – RogaSaukyam Ninte Dhanamalloo

രോഗസൗഖ്യം നിന്റെ ദാനമല്ലോ
അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ കരമല്ലയോ (2)
നിന്റെ ദയ പ്രാണനെക്കാൾ നല്ലതല്ലയോ
എന്റെ നീതി നിന്റെ കൃപ
ഒന്നുമാത്രമേ (2)
കൃപ കൃപ കൃപയാണേ
ഞാൻ അവൻ കൃപായിലാണെ (2)
(രോഗസൗഖ്യം)

ന്യായപ്രമാണത്തിന് അല്ല
കൃപക്കത്രെ നിങ്ങൾ അധീനർ (2)
പാപം നിങ്ങളിൽ കർതൃത്വം നടത്തുകയോ
ഇല്ല ഒരുനാളുമില്ലാ (2)
കൃപ കൃപ കൃപയാണേ
ഞാൻ അവൻ കൃപായിലാണെ (2)
(രോഗസൗഖ്യം )

ഞാനോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
ഇനി ജീവിക്കുന്നതോ ഞാനല്ല (2)
ജീവിക്കുന്നതോ ഇനി ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി മാത്രം
എല്ലാം എന്റെ യേശു മാത്രം (2)
കൃപ കൃപ കൃപയാണേ
ഞാൻ അവൻ കൃപായിലാണെ (2)
(രോഗസൗഖ്യം)

RogaSaukyam Ninte Dhanamalloo song lyrics in English

Rogasoukhyam ninte dhaanamalloo
Athbuthangal ninte karamallayoo (2)

Ninte dhaya praananekkal nallathallayo..
Ente neethi Ninte kripa
onnumaathrame (2)

Kripa kripa kripayaane..
Njaan avan kripayilaane (2)
(Rogasoukhyam )

Nyaayapramaanathinu alla
kripakkathre ningal adheenar (2)
Paapam ningalil karthruthwam nadathukayo…
Illa orunaalumilla (2)

Kripa kripa kripayaane..
Njaan avan kripayilaane (2)
(Rogasoukhyam)

Njaano krushikkappettirikkunnu..
Ini jeevikkunnatho njanalla… (2)
Jeevikkunnatho ini kristhuvinu vendi maathram..
Ellam ente Yeshu maathram… (2)

Kripa kripa kripayaane..
Njaan avan kripayilaane(2)
(Rogasoukhyam )

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo