ലോകത്തിൻ സ്നേഹം മാറുമേ – Lokathin Sneham Maarume

Deal Score0
Deal Score0

ലോകത്തിൻ സ്നേഹം മാറുമേ – Lokathin Sneham Maarume

ലോകത്തിൻ സ്നേഹം മാറുമെ
യേശുവാണെന്റെ സ്നേഹിതൻ
എന്നെ മുറ്റും അറിയുന്നവൻ
എൻ ജീവന്റെ ജീവനാണവൻ

എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം
ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം
ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും
ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധെ

വീഴുമ്പോൾ താങ്ങും എൻ പ്രിയൻ
കരയുമ്പോൾ മാർവ്വിൽ ചേർക്കും താൻ
തോളിലേറ്റും കണ്ണീരൊപ്പും
ഉയർച്ച നൽകി മാനിക്കും

എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം
ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം
ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും
ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധെ

മണ്ണാകും ഈ ശരീരവും
മൺമയമാം സകലവും
വിട്ടങ്ങു ഞാൻ പറന്നീടും
ശാശ്വതമാം ഭവനത്തിൽ

എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം
ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം
ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും
ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധെ

Lokathin sneham maarume song lyrics in English

Lokathin sneham maarume
Yeshuvaanente snehithan
Enne muttum ariyunnavan
En jeevante jeevan aanavan

Ennullam ksheenikkum neram
Njaan paadum yeshuvin geetham
Chirakil njaan parannuyarum
Uyarathil nadhan sannidhe

Veezhumbol thaangum en priyan
Karayumbol maarvil cherkkum thaan
Tholilettum kanneeroppum
Uyarcha nalki maanikkum

Ennullam ksheenikkum neram
Njaan paadum yeshuvin geetham
Chirakil njaan parannuyarum
Uyarathil nadhan sannidhe

Mannaakum ee shareeravum
Manmayamaam sakalavum
Vittangu njaan paranneedum
Shashvathamaam bhavanathil

Ennullam ksheenikkum neram
Njaan paadum yeshuvin geetham
Chirakil njaan parannuyarum
Uyarathil nadhan sannidhe

 

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo